Perus skola

Perus lågstadieskola, eller Kyrkoby östra folkskola som den hette innan skolreformen på 1970-talet, var verksam mellan åren 1905 till 2005. Folkskolan var under de första åren verksam i två bybors stugor, bara ett stenkast från den plats där skolan sedan kom att byggas.

Den första riktiga skolbyggnaden uppfördes år 1908 och invigdes den 16 november, och var en envåningsbyggnad i stocktimmer med tre lärosalar, varm tambur samt en lärarbostad. Byggnaden saknade brädfodring och hade pärttak. Efter drygt två år, den 9 september 1910, totalförstördes skolbyggnaden i en brand. Undervisningen återupptogs dock en vecka senare i ena grannhuset.

Nya ritningar till en ny skolbyggnad gjordes genast upp, denna gång till en ståtlig tvåningsbyggnad. Som byggmästare anlitades Viktor Nylund. Han var känd som en duktig skolbyggare, han byggde totalt fyra skolbyggnader inom Lappfjärds kommun. År 1909 byggde han sin första skolbyggnad i sin egen hemby Dagsmark. Viktor Nylund kom några år senare också att bygga Pärus Fors kraftverk.

 

Den nya skolbyggnaden byggdes på samma tomt som den nedbrunna. En del av byggmaterialet togs från den nedbrunna skolan, samt från den gamla nedrivna skolan i grannbyn Dagsmark, och den nya skolan i Perus var klar att invigas den 1 oktober 1912. Än idag kan man se spår av branden i en skrubb i skolhuset.

Läs gamla tidningsartiklar om branden här.

Under åren som följde byggdes skolan om och renoverades ett flertal gånger och nya bekvämligheter installerades vartefter. Skolans elevantal var under flera decennier högt, för att på 1980-talet sjunka och som lägst vara endast fem, och sedan igen stiga och stabiliseras på 12-14 elever de sista åren.

Under flera decennier var skolan också nedläggningshotad i flera omgångar, men Perusborna lyckades alltid rädda sin skola. Sammanslagning med övriga skolor i kommunen diskuterades första gången redan år 1946, och därefter igen bland annat åren 1970, 1988, 1992, 1995, 1997 och 1998. Som en del i arbetet för att rädda skolan grundades Perus Byaförening, och byborna jobbade på talko och renoverade skolan både invändigt och utvändigt i omgångar under hela 1990-talet.

Under vårvintern 2004 lät man i Kristinestads kommun utföra en utredning över skolnätets omstrukturering. Ett förslag på indragning av skolor presenterades redan i början av juni 2004, och redan i slutet av samma månad fattade man i kommunen beslut om att alla enlärarskolor dras in från och med hösten 2005, däribland Perus skola. I byn ville man ännu undersöka alla tänkbara möjligheter för skolans fortsatta existens, men beslutet om nedläggning stod den här gången fast.

Den sista skolavslutningen hölls våren 2005 – samtidigt som man firade ett något vemodigt 100-års jubileum. Perus skolas saga var all, och fastigheten bjöds ut till försäljning. I december 2005 fattade Perus Byaförening beslut om att köpa fastigheten, och skolan och skolgården fortsatte vara tillgänglig för byborna.

Under åren efter att byaföreningen tog över skolbyggnaden har fastigheten bl.a varit uthyrd till Kristinestads medborgarinstitutet och Lappfjärd folkhögskola som hållit olika kurser i klassrummen. Idag jobbar byaföreningen aktivt för att hålla skolbyggnaden och miljön runtomkring i skick och huset används sporadiskt för diverse egna aktiviter.