Kraftverket

kraftverket1-tn

Pärus Fors kraftverk har fått sitt namn efter byn Perus, eller den äldre stavningen Pärus. Kraftverksbyggnaden och den tillhörande kanalen och dammarna byggdes åren 1915-1917 och kraftverket kördes första gången i december 1917.

 

 

 

De två dammarna dämmer upp vattenflödet framför Storholmen. De styr in vattnet i kanalens öppning och vidare längs kanalen till turbinen, vars kraft överförs med en bred rem till kraftverkets ”hjärta”, generatorn som spinner el.

 

kraftverket2-tnKraftverket drivs av Perus Byaförening och sköts på talko, där ca 25 man har en veckas dejour åt gången. Den producerade elen säljs och matas ut i nätet, och en del används i Pärus Fors-områdets egna utrymmen.

 

 

 

Kraftverksbyggnaden hade från begynnelsen ett något annorlunda utseende än idag. Ett blixtnedslag på 1940-talet skadade det dåvarande tornet, varefter kraftverket genomgick en om- och tillbyggnad och fick sitt nuvarande utseende. Turbinen som är original från år 1917 renoverades grundligt av dåvarande Jyllinkosken Sähkö år 1994. Den befinner sig längst ner på kanalbotten och är vanligtvis inte synlig för blotta ögat, men varje sommar genomförs en årskontroll då kanalen och turbinen torrläggs. Generatorn inne i kraftverket är från år 1923 och genomgick en grundlig renovering år 2009.

Inne i kraftverket kan du med egna ögon se hur el produceras, och det är en mäktig syn.

Möjlighet till guidning finns, ta kontakt!