Kraftverket

kraftverket1-tn

Pärus Fors kraftverk har fått sitt namn efter byn Perus (tidigare Pärus). Två dammar från 1910-talet dämmer upp vattenflödet framför Storholmen. De styr in vattnet i kanalens öppning och vidare längs kanalen till turbinen, vars kraft överförs med en bred rem till kraftverkets ”hjärta”, generatorn som spinner eko-el.

 

 

 

kraftverket2-tnInne i kraftverket kan du med egna ögon se hur el produceras, och det är en mäktig syn. Möjlighet till guidning finns, ta kontakt!

Kraftverket drivs av Perus Byaförening och sköts på talko, där ca 25 man har en veckas dejour åt gången. Den producerade elen säljs och matas ut i nätet, och en del används i Pärus Fors-områdets egna utrymmen.

 

För att läsa mer om historien bakom kraftverket, gå till avsnittet Om Pärus Fors.