Kraftverket

kraftverket1-tn

Pärus Fors kraftverk har fått sitt namn efter byn Perus, eller den äldre stavningen Pärus. Kraftverksbyggnaden, kanalen och dammarna byggdes åren 1915-1917 och kraftverket kördes första gången i december 1917. Det dröjde dock till sommaren 1918 innan verksamheten kom igång på riktigt som en följd av de oroliga tiderna som då rådde i Finland.

 

 

 

Två dammarna dämmer upp vattenflödet på varsin sida om Storholmen. De styr in vattnet i den 275 meter långa kanalen och vidare in i turbinlåren. På botten av låren finns turbinen, en horisontal dubbel francisturbin av Tampellas tillverkning vilken gör 210 varv per minut och har en effekt på 125 hästkrafter. Turbinens axel leder in i kraftverket till en direktkopplad remskiva där en 14 tums rem överför kraften till en 125 kVA:s ASEA-generator som därvid får 600 rotationsvarv per minut.

Turbinen, som är original från år 1917, renoverades grundligt tillsammans med resten av kraftverksbyggnaden år 1994, och generatorn från år 1923 genomgick en grundlig renovering år 2009. Varje sommar genomförs en årlig större översyn av kraftverket, då även kanalen torrläggs och turbinen kontrolleras.

Kraftverksbyggnaden hade från begynnelsen ett något annorlunda utseende än idag. Ett blixtnedslag på 1940-talet skadade det dåvarande tornet, varefter kraftverket genomgick en om- och tillbyggnad och fick sitt nuvarande utseende.

 

kraftverket2-tnKraftverket sköts till största delen på talko, där ca 20 man har en veckas dejour åt gången. Den producerade elen säljs och matas ut i nätet, och en del används i Pärus Fors-områdets egna utrymmen.

Inne i kraftverket kan du med egna ögon se hur el produceras, och det är en mäktig syn. Möjlighet till guidning finns, ta kontakt.