Kraftverket

Pärus Fors kraftverk har fått sitt namn efter byn Perus (tidigare Pärus). Två dammar från tidigt 1900-tal dämmer upp vattenflödet framför Storholmen. De styr in vattnet i kanalens öppning och vidare längs kanalen till turbinen. Turbinens kraft överförs med en bred rem till kraftverkets ”hjärta”, generatorn som spinner eko-el.

 

 

 

 

 

 

Inne i kraftverket kan du med egna ögon se hur el produceras, och det är en mäktig syn. Möjlighet till guidning finns, ta kontakt!

Kraftverket drivs av byaföreningen och sköts på talko, där ca 25 man har en veckas dejour åt gången. Kraftverket producerar el som säljs till Nord Pool och en del används i föreningens egna utrymmen.

 

 

Historia

Pärus Fors kraftverk, eller Ab Pärus-Fors Oy som företaget då hette, inledde sin verksamhet redan år 1918, och grundades av företagaren och skolbyggaren Johan Viktor Nylund (född Storkull, 1873-1936) från grannbyn Dagsmark. Kraftverket var då bland de första i Finland som började producera elektricitet med turbindriven generator.

 

 

 

 

 

 

 

Viktor Nylund var en framgångsrik företagare. Då Pärus Fors kraftverk kom till så ägde han redan flera kraftverk, sågar och snickerier i de närliggande byarna. I början av 1910-talet började Viktor visa intresse för Håkåskforsen, som området då hette, i Perus.

Kartan från år 1915 finns på Landsarkivet i Vasa, samt på Pärus Café.

Viktor förvärvade forsrättigheterna av Lappfjärds skifteslag och han började genast planera för ett nytt kraftverk där och redan 1915 var ritningarna färdiga. Följande år, alltså 1916, fick han tillstånd att bygga ett vattenverk i forsen och han kunde då sätta igång med kanal- och dammbygget.

Här på Viktors foto så ser vi byggarna i full fart med byggandet av den bastanta dammen vid Pärus Fors. Den unga pojken till vänster i bilden är Viktors son Rurik. Kvisgården i bakgrunden. En tillfällig damm hade byggts högre upp i ån som ledde vattnet till den södra fåran, så att byggarna kunde bygga i fred. Bilden finns på Pärus Café. Foto: Viktor Nylund.

På bilden så syns det ganska bra hur byggandet av dammen gick till. Foto: Viktor Nylund.

År 1918 stod så bygget av kraftverket helt klart och Ab Pärus-Fors Oy kunde börja leverera ström till hela Lappfjärd, Tjöck och till Kristinestad. Viktor började kalla sitt kraftverk för Pärus Fors och efter det heter själva forsen åtminstone i folkmun för Pärus Fors.

På bilden Ab Pärus-Fors Oy kraftverk som körde igång generatorn år 1918. Fotot från söder taget av Selim Björses, årtal okänt.

På 1920-talet tog Ab Pärus-Fors Oy också över det som fanns kvar av Storfors såg, efter att det hade brunnit ner till grunden och förorsakat dess ägare otroliga förluster. Storfors låg bara en kilometer uppströms från Pärus Fors och generatorn finns fortfarande kvar i den förfallna krafverksbyggnaden.

Den 7 januari 1936 avled Viktor Nylund, endast 62 år gammal. Det blev nu enda sonen Rurik som fick axla ansvaret och ta över hela det imperium som pappa Viktor byggt upp under några årtionden. Rurik var då 29 år och studerade i Åbo men avbröt studierna, då han tog över skötseln av Ab Pärus-Fors Oy och det stora hemmanet i Dagsmark.

Nog skulle Viktor känna sig stolt om han visste att det kraftverk som han körde i gång år 1918 fortfarande är i drift och producerar elektricitet till det allmänna elnätet.

År 2018 är det 100 år sedan kraftverket inledde sin verksamhet, och redan nu planerar Perus Byaförening för ett 100-års jubileum. En historik över verksamheten planeras också att ges ut under jubileumsåret.


Uppgifter och bilder om Viktor Nylund och Ab Pärus-Fors Oy har med tillstånd hämtats från hemsidan ”Dagsmark förr och nu”, www.lassebacklund.fi