Fiske

Lappfjärds å – Storå är Finlands sydligaste å med egen naturstam av öring. Efter islossningen börjar öringen sin stigning från havet till sina lekplatser i ån och fortsätter att stiga vid högvattensäsonger. Förutom stora havsöringar finns det även harr i forsarna samt gäddor och stora abborrar i de lugnare vattnen.

På hösten fångar man nejonögon – herrarnas delikatess.

Besök Lappfjärds fiskelags hemsida för information om köp av fiskekort och fiskets begränsningar:

http://lappfjard.fiskelag.fi/