Perus Byaförening

Perus Byaförening r.f. grundades under våren år 1993, då för att samla byborna för att försöka rädda byskolan som var nedläggningshotad. Under åren som följde renoverades matsalen, trappuppgången och köket på talko, för att spara utgifter för staden Kristinestad. Detta hjälpte ända till hösten år 2005, då stängdes skolan, samma år den fyllde 100 år. Redan året innan byaföreningen grundades, 1992, samlades byborna på talko och målade hela skolbygganden exteriört.

1 (350px)

1996 I december donerade Perus Marthaförening sin marthagård åt Perus Byaförening. Därefter renoverades byggnaden upp till föreningshus, också på talko, med bidrag från Svenska Kulturfonden. Där byggdes ett nytt kök, samlingssal, tambur och WC, för att byborna skulle få eget utrymme för sina sammankomster. Efter förvärven av Pärus Fors-området och Perus skola upphörde dock användningen av byggnaden.

2001 Den 11 oktober fattade styrelsen för Perus Byaförening det största beslutet i föreningens historia, nämligen att köpa kraftverksområdet Pärus Fors inklusive kraftverk, kvarn, bostadshus och övriga byggnader. Samtidigt kunde den natursköna Storholmen, som övergick i staden Kristinestads ägo, räddas undan exploatering.

2002 Köpet av Pärus Fors slutfördes och området övergick i byaföreningens ägo den 1 april 2002. Nu startade ett intensivt planeringsskede för att utveckla och fortsätta verksamheten på området. Den byggnad som varit Jyllinkosken Sähkös garage, planerades om till café som kom att delfinansieras med TE-centralens Alma-pengar och banklån i föreningens regi. Kraftverket fortsatte sin verksamhet, då med en anställd person. På midsommarafton ordnades midsommardans till tonerna av dansbandet Tremolo.

2003 I början av året startade renoveringen av garagebyggnaden. Mycket gjordes på talko, men yrkesskickliga byggkarlar skötte det riktiga byggandet. Den 18 maj 2003 öppnade Pärus Café sina dörrar och laxsoppa serverades. 200 personer besökte caféet under dagen. En kock anställdes för att driva rörelsen, caféet var öppet alla dagar, lunch serverades på vardagar och stående bord på söndagarna. Från den 31 maj 2003 började kraftverket drivas på talko. På hösten reparerades trävirket i kanalen, allt donerat av byborna, som också stod för jobbet. På midsommarafton ordnades midsommardans till tonerna av Tomas Trio, och i mitten på augusti var det premiär för Perusdagen.

2004 Ett kylrum byggdes för kökets behov, och i den gamla, oanvända kvarnen byggdes ett dansgolv in, istället för danslaven som varje år monterats upp. Ett nytt inslag i verksamheten detta år blev en rockkonsert med lokala band.

2005 I december beslöt styrelsen att köpa den gamla skolfastigheten som bjudits ut, för att skolan och skolgården även i fortsättningen skulle vara tillgänglig för byborna. Därefter har olika kurser hållits i skolfastigheten, som även är tillgänglig för uthyrning för olika ändamål.

2008-2009 Kraftverket drabbades av en större motgång då generatorn blev funktionsoduglig och man tvingades till en reparation som föranledde ett driftstopp på över ett år.

2016 Under våren och sommaren genomfördes en större uppfräschning på Pärus Fors-området. Bland annat gjordes en uppfräschning av stuga 2, där köket renoverades grundligt. Café- och uthusbyggnaderna fick också ny färg på behövliga ställen, och slyn runt kanalen, vid åkanten och på Storholmen avverkades.

2017 Ett större driftstopp på fyra veckor genomfördes i kraftverket då tillhörande service och underhåll genomfördes. Kanalen tömdes på vatten och turbinen kontrollerades och underhölls enligt gamla traditioner som man gör varje år. Inne i kraftverket förnyades remmen som driver generatorn. Kanalen rensades där den varit som mest återslammad, gamla stockar och annat dåligt virke avlägsnades och ersattes med nytt, även denna gång donerat av byborna, och de båda dammarna reparerades och blev tätade för att bättre klara kommande vintrar. En ny grafisk profil lanseras i december, lagom tills jubileumsåret inleds

2018 Pärus Fors fyller 100 år och jubileumsåret uppmärksammas på olika sätt under hela året. Årets stora talkoprojekt gick ut på att under juni månad måla hela kraftverksbyggnaden, samt att renovera samtliga fönster och reparera delar av fasaden. 100-årsjubileet gick av stapeln den 1 juli med öppet hus i kraftverket, festprogram i den gamla kvarnen och laxsoppa i Pärus Café. Närmare 200 personer från när och fjärran besökte området under jubileumsdagen. Från Perus Vattenandelslag mottogs en donation i form av en ny flaggstång, en egen flagga hissades och informationsskyltarna förnyades. De lokala dagstidningarna uppmärksammar också jubileet och hela Pärus Fors-området. I mitten av juli fortsatte talkoarbetet med den årliga översynen av turbinen, som tack vare fjolårets stora service inte nu krävde några större insatser, det huvudsakliga arbetet var över på ett par timmar. Samtidigt gjordes också en översyn av dammarna och de tätades enligt behov. I oktober förnyas farstugolvet fullständigt i stuga 1.

2019 Byns talkokrafter fortsätter med att hålla ordning på Pärus Fors-området. En av hyresstugorna, stuga nr. 2 målas utvändigt och de yttre fönsterbågarna renoveras. Invändigt fixas en del småsaker av olika slag, en ny bastuugn och duschkabin installeras och möblemanget börjar successivt förnyas. I början av augusti görs den årliga genomgången av turbinen som bara kan konstateras vara i lika bra skick som året innan. I kanalen förnyas en mindre mängd av trävirket.

2020 I början av året installeras luftvärmepumpar i båda hyresstugorna för att höja standarden och kunna erbjuda såväl värme vintertid som kylning under heta sommardagar. I början av sommaren målas stuga nr. 1 utvändigt och en del av brädfodringen på densamma förnyas efter att tidens tand gjort sitt. Stugans köks- och vardagsrumsmöbler förnyas, och i båda stugorna förnyas även samtliga madrasser, täcken, dynor och madrassskydd. I augusti deltar Pärus Fors i dagsevenemanget CittaGo med öppet hus i kraftverket.

2021 Vårens islossning ställer dessvärre till det ordentligt och två dammluckor försvinner med ismassorna. Det är dock inget problem för byssborna som istället spottar i nävarna och under två dagar vid månadsskiftet april-maj sätts nya dammluckor i med talkokrafter. Arbetena med stuga 1 fortsätter under maj månad, under två veckor hålls stugan stängd för bokningar och en genomgripande ytrenovering görs på insidan; köksinredningen förnyas i sin helhet och samtliga rum tapetseras om. Även i stuga 2 fräschas toaletten upp med en mindre renovering. I juli görs den årliga översynen av kraftverkets turbin, det enda egentliga arbetet som utförs är en mindre justering av turbinaxeln. Samtidigt som kanalen är torrlagd så byts en handfull stockar tvärs över kanalen så att kommande vintrars istäcke igen ska hållas uppe. Efter detta projekt förflyttar sig talkogänget till Perus skola där uthuset ges en extreme makeover och staketet förnyas. Under hösten förflyttar sig talkoarbetarna in i skolans slöjdsal där man börjar renovera begagnade minigolfbanor för att kunna erbjuda en ny aktivitet på Pärus Fors-området sommaren 2022.

2022 Renoveringen av minigolfbanorna fortsätter på Perus skola. I april börjar arbetet med att placera ut dem på Pärus Fors-området och anläggningen står klar att börja användas lagom till skolavslutningen i början av juni. Under våren pågår processen med att avyttra den tidigare marthagården i byn och den 14 maj slutförs affären och huset säljs för nedplockning och bortflyttning. Under sommaren rivs huset invändigt och sommaren 2023 plockas huset slutligen ner och flyttas till Söderfjärden i Solf där det får nytt liv som bostadshus. I början av juni fortsätter uppfräschningen av hyresstugorna, under två veckor hålls stuga 2 stängd och vardagsrum och sovrum tapetseras om. Stugan förses även med en del nya samt nymålade möbler och största delen av dörr- och fönsterlisterna förnyas. I juli tas ett dygnslångt driftstopp av kraftverket och den årliga turbinkontrollen genomförs återigen utan större bekymmer. I början av augusti får taket på Perus skola en renovering då det blästras, repareras och målas om för att även i framtiden hålla byggnaden i skick.

Idag, 2023, sköts kraftverket fortfarande på talko där ca 25 man har en veckas dejour åt gången. Det producerar grön el som säljs och matas ut i nätet, och en del används i Pärus Fors-områdets egna utrymmen. Två stugor, fullständiga bostadshus, det ena den tidigare kraftverksskötarens hem och det andra den tidigare Pärus Fors-chefens hem, hyrs ut åt semesterfirare och andra personer som vill bo ett tag i den lugna omgivningen. Övriga jobb som behöver utföras görs också till största delen på talko; gräsklippning, slyröjning, underhåll av dammarna och kanalen samt fastighetsunderhåll. Sommartid samlas byborna en gång per vecka för att hålla områdena i skick, samt att trivas i gemenskapen som arbetet medför.

För en liten by med ca 100 hushåll, 70 svenska och 30 finska, är detta en stor bit att sköta.