Välkommen

 

flyg1-tnKraftverksområdet Pärus Fors ligger invid Lappfjärds å i Perus by, 12 km öster om Kristinestad. Kraftverket var bland de första i Finland som redan år 1918 började producera elektricitet med turbindriven generator, och det är idag det sista av sitt slag i Finland som fortfarande är i drift. Pärus Fors förvaltas av Perus Byaförening som övertog området och verksamheten i april 2002.

År 2001 beslöt dåvarande ägaren att upphöra med el-produktionen och sälja kraftverksområdet inklusive byggnader. För Perusborna är hela kraftverksområdet så kultur- och byggnadshistoriskt värdefullt att de beslöt sig för att samla sina krafter och lösa in området för byaföreningens räkning, och med stöd från staden Kristinestad och statsbidrag så lyckades projektet.

Idag arbetar Perus Byaförening aktivt för att bevara Pärus Fors-området för kommande generationer, samt att utveckla det för turister. På området finns förutom det 106-åriga kraftverket, även utmärkta övernattningsmöjligheter i två bostadshus, festlokaler inklusive kök för uthyrning samt den natursköna Storholmen som varje år lockar tusentals besökare.

Ett viktigt erkännande för det arbete som har gjorts kom hösten 2007, då Perus utnämndes till Årets by.

Navigera runt på hemsidan och bekanta dig med området. Välkommen till Perus!