Aktuellt

Perus hemsida har förnyats och uppdaterats med färska bilder och information, bland annat finns historik över kraftverket och Perus skola nu med på hemsidan.

Byaföreningen jobbar vidare med att utveckla Pärus Fors-området och hålla det i skick. Under sommaren har bland annat stuga 2 renoverats och fått ett nytt kök. Vi samlas på måndagskvällarna för gräsklippning och annat som behöver göras. Alla välkomna med i gemenskapen, kaffeservering åt talkojobbarna!

Välkommen till Perus!

Pärus Fors – Som förr i tiden.