Flottbron är på plats!

Efter flera års frånvaro är nu den klassiska flottbron i Perus på plats igen, och inom några dagar öppnas den för fotgängare och lätt trafik.

Numera utförs arbetet av Lappfjärds brandklubb, stort tack till alla duktiga arbetskarlar! Vi är stolta över att traditionerna och kunskaperna hålls vid liv

flottbron2017