Talkokvällar 2017

Välkommen på talkokvällar till Pärus Fors!

Under sommaren och så länge det behövs in på hösten samlas vi en kväll i veckan på Pärus Fors-området. Vi ägnar oss åt gräsklippning, slyröjning, reparationsarbeten och annat smått och gott som behövs för att hålla vårt kulturarv snyggt och prydligt. Och framförallt; för att komma ut i gemenskapen och ha roligt!

Den här sommaren satsar vi bland annat på att rydja upp runt kvarnområdet. Vi samlas på tisdagskvällarna kl. 18.00, vid regn flyttas programmet till följande kväll.

Ta gärna med egen utrustning. Kaffeservering. Alla välkomna!