Stockdonationer till kanalen

Under sommaren 2017 kommer kanalen till kraftverket samt dammarna att genomgå service och underhåll. Bland annat kommer flera av de tvärgående stockarna i kanalen, samt de kortare stödstockarna under dem, att bytas. Nu vill vi be alla som äger skog att donera några stockar var, helst tall, så att vi kommer upp i behövligt antal. Stockarnas längd skall vara 9,5 – 11 meter.

Till dammarna behövs också 6 stycken granstockar med en längd på minst 6,4 meter och diameter på ca 22 cm, för att sågas till 7×7 tum (18×18 cm).

Uppsamlingsplatsen finns på Pärus Fors-området intill masten. Tveka inte att ta kontakt om ni undrar över något!

Tack för din hjälp!